Board of Directors - Dapoli Urban Bank Dapoli

Go to content

Main menu:

Board of Directors

DirectorsExisting Directors
Shri. Jayant Jalgaokar
Chairman
Shri. Anvar A. Gafur Rakhange
Vice Chairman
Shri. Prashant K. Mehta
Advt. Dr. Vasant Mehendale
Shri. Subhash K. Malu
Shri. Ashok B. Wadkar
Shri. MAdhav R. Shetye
Shri. Sandip R. Divekar
Shri. Chandrakant G. Kalaskar
Shri. Prabhakar P. Shinde
Shri. Vinod R. Awale
Shri. Pramod G. Katkar
Sou. Sangita S. Talathi
Sou. Rama S. Belose
Shri. Sandip R. Khochare
Expert Director
Shri. Prasad K. Paranjape
Staff Representative
Shri. Sambhajirao M. Thorat
Chief Executive Officer
Shri. Atmaram K. Chcogale
Staff Representative
Services     Interest Rates     Branches     Contact     Write to Us     Feedback/Complaints
Back to content | Back to main menu